Przejdź do treści

Jesteś tutaj

12 Listopada dniem wolnym od pracy

Karty podstawowe

Informujemy Państwa, że zgodnie z Ustawą z dnia 07 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 07 listopada 2018 roku poz. 2117, obowiązującą od dnia 08 listopada 2018 roku, dzień 12 listopada jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym rozprawy i posiedzenia zaplanowane na 12 listopada 2018 roku nie odbędą się. Po wyznaczeniu nowych terminów w poszczególnych sprawach osoby uprawnione i zobowiązane do stawiennictwa zostaną powiadomione na piśmie.

 

Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej TUTAJ