Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacja w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r. (włącznie)

Karty podstawowe

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.Dz.U.2020.365) Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej ,informuje o   zdjęciu z wokandy spraw, w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r. (włącznie), wyznaczonych do rozpoznania na rozprawie i posiedzeniach jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych.