Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Komunikat ograniczenie obsługi interesantów

Karty podstawowe

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Zarządzeniem Prezesa Sądu Nr 10 z dnia 12 marca 2020 roku wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sadu, od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową. Zostaną one rozpoznane w ciągu 30 dni od daty wpływu.

Od dnia 12 marca 2020 roku odwołuje się wszelkie zaplanowane wizyty uczniów szkół w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej w ramach edukacji prawnej młodzieży.

Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji droga telefoniczną lub mailową.

Zapewniamy, że Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, BOI lub Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.