Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 15/2020

Karty podstawowe

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie funkcjonowania
Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt
w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
w dniach 16-31 marca 2020 r.


W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 § 1
pkt 1 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2020.365) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374)
zarządza się, co następuje:
§1
Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 16-31 marca 2020
r. udziela informacji o sprawach zawisłych w tutejszym Sądzie wyłącznie drogą telefoniczną pod nr tel.
29 746-89-35 bądź elektroniczną boiigostrowmaz..sr.gov.pl.
§2
Czytelnia Akt w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 16-31 marca 2020 r. ogranicza
udostępnianie akt do wglądu po wykazaniu przez zainteresowanego, iż pilna potrzeba przeglądania akt
wynika:
-
z biegu terminu do wniesienia środka odwoławczego.
§3
Odwołanie dyżurów na BOI w dniach 16, 23 i 30 marca 2020 roku po godz. 15.30 (również
telefonicznego i elektronicznego).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.