Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 42/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 Listopada 2020 roku

Karty podstawowe

dot. zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi
Mazowieckiej

1. Zmienić § 5 pkt 2 zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi
Mazowieckiej z dnia 21 maja 2020 r. w ten sposób, że BOI Ksiąg Wieczystych
czynny jest w godzinach 9:00- 14:30.
2. Zmienić § 5 pkt 4 zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi
Mazowieckiej z dnia 21 maja 2020 r. w ten sposób, że kwarantannie 48 godzinnej
podlegają jedynie dokumenty złożone w BOI Sądu, z wyłączeniem dokumentów
składanych na BOI IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.
3. O treści zarządzenia poinformować Referendarzy i pracowników Wydziału
Ksiąg Wieczystych, informację umieścić na stronie sądu oraz na tablicy ogłoszeń
sądu.