Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 44/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie godzin urzędowania Biura Obsługi Interesanta i Biura Podawczego w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 1
W dniu 31 grudnia 2020 roku ustalam godziny urzędowania Biura Obsługi Interesanta i Podawczego Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach 7.30- 13.30.
§2
W dniu 31 grudnia 2020 roku nie będzie sprzedaży znaków opłaty sądowej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Oryginalne zarządzenie dostępne tutaj