Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zawiadomienie

Stosownie art. 8 ust 9. Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej zawiadamia o wystąpieniu w I półroczu 2019 roku przesłanek do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela przez Komorników Mariusza Chojnickiego i Daniela Wacha, działających przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej.

Oryginalne pismo dostępne Tutaj