Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Budżet i majątek jednostki

Karty podstawowe

Budżet jednostki


Majątek jednostki
Głównym składnikiem majątku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej jest nieruchomość położona w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Bolesława Prusa 2. Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji jednostki składa się majątek ruchomy (wyposażenie w meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, itp. urządzenia).

Ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2018

Załącznik nr 1 do ogłosznenia o zbędnych składnikach rzeczowego majątku ruchomego 2018

Formularz oferty na zakup majątku ruchomego 

Wniosek na nieodpłatne przekazanie /darowiznę * składnika majątku ruchomego