Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Egezkucje

Karty podstawowe

09.10.2020

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1503/12

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1503/12 nr 2

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1503/12 nr 3

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1503/12 nr 4


05.10.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1480/17


28.09.2020

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1117/16


24.09.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości GKm 210/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1117/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 61/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1338/19


14.09.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 599/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1746/11

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1746/11 nr 2


31.08.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości GKm 33/20

Obwieszczenie o pierwszej udziału we własności licytacji nieruchomości GKm 96/19


20.08.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 422/20


11.08.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1338/19


05.08.2020

Obwieszenie o drugiej licytacji Km 1746/11

Obwieszenie o termienie opisu i oszacowania nieruchomości MCH GKm 66/20


28.07.2020

Obwieszenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości MCH Km 2023/19


24.07.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2023/19


23.07.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 18/20


22.07.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 162/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 589/19


21.07.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 136/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1480/17


15.07.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 260/19


07.07.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2752/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 52/20

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 599/18


03.07.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 379/20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1432/19


29.06.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1193/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania niercuhomości Km 1193/19 II

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1432/19


24.06.2020

Obwieszczenie o terminie spisu inwentarza Kmn 11/20


19.06.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1871/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2059/19


18.06.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 18/20

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 281/20


16.06.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1480/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1338/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 92/19


29.05.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego Km 3354/16


19.05.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1871/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości GKm 210/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 403/18

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1431/19

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego Km 1462/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2374/18


30.04.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wieczystego użytkowania Km 135/16


14.04.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH KM 1871/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości MCH GKm 212/19

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości MCH Km 1462/19

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania  nieruchomości MCH Km2374/18


19.03.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o terminie spisu inwentarza Kmn 5/20


26.02.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1485/19


24.02.2020

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1431/19


19.02.2020

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 509/18


18.02.2020

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 188/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego Km 1462/19


17.02.2020

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 145/15

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 26/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości GKm 96/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału we własności działki nr ew. 118 wchodzącej w skład nieruchomości nr KW OS1M/00041441/1


11.02.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 47/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2374/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1480/17 i inne

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 47/17


05.02.2020

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 892/17


03.02.2020

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Kmp12/12


28.01.2020

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1119/12


15.01.2020

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1404/13

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości Km 2330/18


23.12.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 772/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 892/17


20.12.2019

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 4312/18


16.12.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Km 1156/13

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 381/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 775/18


11.12.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji niercuhomości Km 151/18


10.12.2019

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 430/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 430/19 nr 2

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 430/19 nr 3

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 430/19 nr 4

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 349/19


04.12.2019

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 2403/18


28.11.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 96/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 96/19 nr2


21.11.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości Kmp 22/02

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 403/18


19.11.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1503/12

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 2121/18

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości Kms 61/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1239/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1886/15


06.11.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1189/19


23.10.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 3227/18


18.10.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości GKm 96/19


15.10.2019

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 738/18


07.10.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 892/17


04.10.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1119/12


26.09.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 4375/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 96/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 96/19 Nr 2

Obwieszczenie o licytacji ruchomości GKm 96/19 Nr 3


19.09.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 4312/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości GKm 96/19


18.09.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Kms 61/19


17.09.2019

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości Km 1117/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 188/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 73/09

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 73/09 nr 2


09.09.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2403/18


02.09.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2050/18

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 2357/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2330/18


22.08.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1480/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 430/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 430/19 nr2

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 430/19 nr3

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 430/19 nr4


06.08.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2121/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 349/19


05.08.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Kmp 16/18


01.08.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 145/15

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Kmp 69/11

Ogłoszenie o licytacji ułamkowej części nieruchomości Km 367/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 367/16