Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kasa i konta bankowe

Karty podstawowe

Konto dochodów
(opłata cywilna, opłata karna, grzywna, opłaty wieczystoksięgowe)
49 1010 1010 0433 5522 3100 0000
w NBP O/O Warszawa

Konto dochodów dla przelewów z zagranicy
(opłata cywilna, opłata karna, grzywna, opłaty wieczystoksięgowe)
49 1010 1010 0433 5522 3100 0000 SWIFT NBPLPLPW
w NBP O/O Warszawa

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej


27 1130 1017 0013 4406 5920 0006
BGK
Na które należy wpłacać nawiązki i inne świadczenia piężne zasądzone
przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz.
(art. 43 kkw)

Konto sum na zlecenie (zaliczek sądowych):

76 1130 1020 0013 4406 5920 0005
w BGK

Depozyty sądowe:
(wadia, poręczenia majątkowe)
12 1130 1017 0021 1001 2590 0004
BGK

Depozyty sądowe dla przelewów z zagranicy
(wadia, poręczenia majątkowe)
12 1130 1017 0021 1001 2590 0004 SWIFT GOSKPLPW
BGK


Depozyty sądowe w USD

82 1130 1017 0021 1001 2590 0005

w BGK

Depozyty sądowe w EUR.

66 1130 1017 0021 1001 2590 0002

w BGK

Depozyty sądowe w CHF.

93 1130 1017 0021 10001 2590 0001

w BGK

Depozyty sądowe w GBP.

39 1130 1017 0021 1001 2590 0003

BGK
Kasa czynna codziennie od 800-1430. Przerwa od godz 1030-1130,. Po godzinie 1430 na w/w kontach wpłat można dokonać za posrednictwem internetu, lub na poczcie. .Poza godzinami pracy kasy znaczki opłaty sądowej można nabyć w Biurze Podawczym Sądu.
Ostatniego dnia miesiąca kasa czynna do godz 13
30.