Przejdź do treści

Jesteś tutaj

konta bankowe

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów Mazowiecka

W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonuje Punkt Obsługi Interesanta przy ul. B. Prusa 2 (parter),  w którym można zakupić znaki opłaty sądowej w godzinach od 7:30 do 14:30, natomiast ostatniego dnia miesiąca do godz. 13:50.

Opłaty sądowe można wnosić:

I. gotówkowo

  1. bezpłatnie za pośrednictwem placówek pocztowych na terenie kraju

II. bezgotówkowo

  1. korzystając z platformy internetowej e-Płatności dostępnej na stronie www.oplaty.ms.gov.pl
  2. indywidualnie na wskazane poniżej numery rachunków bankowych.
  3.  

        Konto dochodów budżetowych
       (opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
       NBP O/O Warszawa
      49 1010 1010 0433 5522 3100 0000

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/Warszawa
76 1130 1020 0013 4406 5920 0005

      Konta sum depozytowych
      (depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia) 
      BGK O/Warszawa
      Sumy depozytowe PLN    12  1130 1017 0021 1001 2590 0004
      Sumy depozytowe USD    82 1130 1017 0021 1001 2590 0005
      Sumy depozytowe EUR    66 1130 1017 0021 1001 2590 0002
      Sumy depozytowe CHF    93 1130 1017 0021 1001 2590 0001
      Sumy depozytowe GBP    39 1130 1017 0021 1001 2590 0003

     Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
    (nawiązki, świadczenia pieniężne)
    BGK O/Warszawa
    27 1130 1017 0013 4406 5920 0006

UWAGA!
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać dane dotyczące strony postępowania, tytuł płatności tzn. informację czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe oraz sygnaturę akt sprawy (jeżeli jest znana); dla wpłat Wydziału Ksiąg Wieczystych numer księgi wieczystej.

 

Platforma internetowa ePlatnosci

Instrukcja ePłatności

Komunikat o braku możliwości zwrotu E-ZNAKÓW