Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Mediacje i mediatorzy

Karty podstawowe

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

Informacje:

Informacja o mediacji cywilnej
Informacja o mediacji karnej
Informacja o mediacji nieletnich
Informacja o mediacji rodzinnej

Lista mediatorów rekomendowanych w  Ośrodku Mediacji Gospodarczych
Wykaz Oragnizacji i Ośrodków Mediacyjnych