Przejdź do treści

Wersja wpisu Zarządzenie Nr 25/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia pon., 12/23/2019 - 12:56

Zarządzenie Nr 25/2019

Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi
Mazowieckiej

z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 24 grudnia 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 22 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz § 39 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, w dniu 24 grudnia 2019 roku ustalam godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach 7.30- 13.30.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Więcej informacji w zarządzeniu