Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Oddział Administracyjny

Karty podstawowe

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Halina Kruk
pokój nr 19
tel:(029) 746-89-31

sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl


Do zakresu działania oddziału administracyjnego należą w szczególności:

 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • prowadzenia biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu;
 • opracowywanie projektu budżetu sądu;
 • wykonywanie budżetu sądu;
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości sądu;
 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami sądu;
 • sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej sądu;
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu, w razie jego powołania.