Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenia sądowe

Karty podstawowe

27.08.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 745/18


26.08.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 285/19

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 202/19

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 45/19


21.08.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 849/18


19.08.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 367/17


09.08.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 500/18


06.08.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 735/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 10/18


2019.08.02

Ogłoszenie Ns 578/18


Ogłoszenie I Ns 612/18


26.07.2019

Ogłoszenie o licytacji ruchomości MCH Gkm26/19

Ogłoszenie o licytacji ruchomości MCH Gkm96/19


18.07.2019

Ogłoszenie I Ns 191/19


15.07.2019

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I Ns 138/19

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości


11.07.2019

Ogłoszenie I NS 358/18

Ogłoszenie I C 239/19

Ogłoszenie I NS 175/19


02.07.2019

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 543/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 200/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2050/18

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 678/04


27.06.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 772/19


19.06.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 102/19

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 94/19

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie III RNs 66/19

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1152/17


14.06.2019

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie III Nsm 115/19

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 184/19

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1239/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1239/17


30.05.2019

Obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości Km 2121/18


 

20.05.2019

Ogłoszenie I Ns 21/19


17.05.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 430/19 /4x


15.05.2019

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1788/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 349/19

Obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 151/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 209/18


07.05.2019

Ogłoszenie Sądowe o ustaleniu kuratora w sprawie I Co 193/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1480/17


06.05.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 4466/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1789/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 563/18


29.04.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 82/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego Km 4466/18


23.04.2019

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 821/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 222/19


18.04.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 3657/18

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 130/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 47/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 47/17 nr 2


16.04.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 4595/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2357/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1503/12

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 130/18


09.04.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2121/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 4375/18


05.04.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 73/09

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 96/19

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 37/18


19.03.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 367/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 367/16 nr 2


13.03.2019

Ogłoszenie Sądowe o wezwaniu spadkobierców o nabycie spadku I Ns 572/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2403/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2371/17


12.03.2019

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 774/18

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 828/18

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I Ns 99/18


07.03.2019

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 678/04

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 367/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 367/16 nr 2

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 283/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 96/19

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I Ns 72/18

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 774/18


27.02.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 4312/18

Obwieszczenie o terminie spisu inwentarza Km 2342/18


25.02.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (wieczystego użytkowania) Km 4148/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2271/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2865/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 4506/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 4506/18 nr 2


18.02.2019

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I Co 28/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2/18

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 2625/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1239/17


15.02.2019

Ogłoszenie I NS 247/18


14.02.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1696/11


05.02.2019

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2117/18


30.01.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie ustanowienia kuratora w sprawie III Rc 150/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Kmp 16/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2130/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1788/18


28.01.2019

Obwieszczenie o terminie opisu i oszaczowania nieruchomości/lokalu mieszkalnego Km 1981/11

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości / części nieruchomości Km 1152/17


18.01.2019

Osłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 183/17


15.01.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 234/18 o zasiedzenie


09.01.2019

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 540/18


03.01.2019

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I Ns 492/18


 

27.12.2018

 

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2130/18

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie III Nsm 328/18


19.12.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 126/18 o ustanowieniu przedstawiciela


17.12.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2271/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1251/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2861/18

Obwieszczenie o licyacji ruchomości Km 11/18