Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Ogłoszenia sądowe

Karty podstawowe

15.11.2018

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2625/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Kmp 17/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2357/18


07.11.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 3258/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Kmp 11/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2523/18


05.11.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości KM 892/17

Obwieszczenie o terminie ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości MCH Km 1788/18

Ogłoszenie I Ns 126/18


18.10.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2568/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 3786/18

Ogłoszenie Sądowe o nadaniu kuratora w sprawie I Ns 543/17

Ogłoszenie Sądowe o nadaniu kuratora w sprawie III RC 49/18


10.10.2018 

Obwieszczenie o licytacji ruchomości  MCH KM 2523/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH KM 3227/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCh KMp 11/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH KM 135/16


28.09.2018

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości Km 1021/10

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2568/17


25.09.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 315/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 331/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 196/18 o ustanowieniu kuratora w sprawie


24.09.2018

Obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości Km 509/18


21.09.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 599/17


19.09.2018

Obwiesszczenie o licytacji nieruchomości Km 135/16


18.09.2018

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2371/17


10-09-2018

Obwieszenie o drugiej licytacji nieruchomości 

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowaniu nieruchomości ulamkowej cześci nieruchomości  KM 367/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości  ulamkowje cześci nieruchomości Km 283/14

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej cześci nieruchomości Km 367/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 871/14

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 871/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2678/15


05.09.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości KM 892/17

Obwieszczenie o licytacja ruchomości MCH Km 3258/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 2523/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowiej cześci nieruchomości MCH Km821/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości KM 103/18

Obwieszczenie o terminie  opisu i oszacowania MCH Km 130/18

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 513/18

Obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości Km 1239/17


03.09.2018

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 743/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Kmp 58/15

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 273/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 231/18


29.08.2018

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Km 1631/11

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchmości Kmp 58/15

 


23.08.2018

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 271/18

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 277/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1044/18

Ogłoszenie Sądowe o ustanowieniu kuratora w sprawie I C 412/18 upr

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 135/16


17.08.2018

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 509/10


13.08.2018

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchmości Km 1788/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 187/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1788/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1944/15


23.07.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 357/18


20.07.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 522/18

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 525/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 109/18


16.07.2018

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości MCH Km 2234/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości MCH Km 2568/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchmości MCH Km 1496/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji  nieruchomości Km 557/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2678/15

Ogłoszenie I NS 290/17 


03.07.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2224/18


28.06.2018

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 799/14


27.06.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1959/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1959/16 Nr2

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2448/17


14.06.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 614/17


04.06.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 11/18


28.05.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 431/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 25/18

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 509/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1872/18

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 115/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 491/17


23.05.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 152/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 153/17


22.05.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 525/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 120/18


18.05.2018

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 119/14


15.05.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 11/18

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1251/17


10.05.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 632/17


09.05.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 135/16


08.05.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 608/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 578/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 607/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 497/17

Obwieszczenie o licytacji MCH Km 2418/17


25.04.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 316/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1819/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Kmp 17/16


24.04.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 6603/17

Ogłosznie Sądowe w sprawie I Co 723/17


20.04.2018

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 73/09

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 274/14


11.04.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 125/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 892/17

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 1496/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 135/16


10.04.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 15/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2448/17


05.04.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1/17


03.04.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RC 2018/17


29.03.2018

Ogłoszenie Sądowe w II KO 88/01

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 16/14

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 61/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RC 45/16


26.03.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 49/18

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 338/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 547/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 80/17


21.03.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RC 12/18


20.03.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 181/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 178/17


 

16.03.2018

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2234/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2625/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 423/17


 

12.03.2018

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość Km 1746/11

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 565/10

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 174/17 

Ogłoszenie Sądwoe w sprawie I Ns 463/17


 

05.03.2018

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1631/11


01.03.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III RNs 174/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 912/13

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1959/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1959/16 /#2

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 2556/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 525/17


26.02.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 588/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1544/17


20.02.2018

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1021/10

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1140/17

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Km 14/15

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2448/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 525/17


14.02.2018

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 557/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1502/12


07.02.2018

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2371/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 1494/14

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 115/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 525/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 578/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 449/17


05.02.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 316/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 393/17


02.02.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 525/17


30.01.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 28/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 6603/13


25.01.2018

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 448/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 447/17


24.01.2018

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1239/17

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Ns 357/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 462/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 422/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 272/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 270/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 464/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 419/17


22.01.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 502/17

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie III Rc 131/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 32/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 360/16


15.01.2018

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Ns 573/17

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Ns 416/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 16/14


11.01.2018

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1073/11

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 331/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 184/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 1641/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 892/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 892/17 (2)

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Co 720/17


10.01.2018

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I C 401/17

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I C 770/16


04.01.2018

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 525/17

Obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości Km 525/17


29.12.2017

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Ns 755/16

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I C 789/17

Obwieszczenie o licytacji Kmn 1/17


21.12.2017

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I C 644/17


19.12.2017

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie III RC 193/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 32/17


14.12.2017

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Ns 569/17

Ogłoszenie Sądowe w Sprawie I Ns 414/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości/lokalu mieszkalnego Km 274/14


07.12.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 871/14

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 871/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1959/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1614/14


05.12.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 209/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 770/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 446/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 397/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I ns 438/16


27.11.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 448/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 875/16


23.11.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 239/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 591/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 261/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 482/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 200/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 262/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 512/17


16.11.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 464/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 712/16

Ogłosznenie Sądowe w sprawie I Ns 658/16


14.11.2017

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2556/16

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 2556/16


13.11.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1839/16


08.11.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 32/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 793/17


31.10.2017 

Obwieszczenie o licytacji KM 135/16 

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości MCH KM 1096/17


30.10.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 357/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1154/14


24.10.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 462/17


23.10.2017

Ogłoszenie Sadowe w sprawie I Ns 448/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 447/17


17.10.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 81/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 449/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - ułamkowej części nieruchomości Km 1496/16


16.10.2017

Obwieszczenie o pierwsze licytacji nieruchomości Km 209/16


09.10.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 678/04

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 530/17

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Km 525/17


05.10.2017

Ogłoszenie Sądowe I Ns 208/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1959/16 i inne

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 793/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 672/17


02.10.2017

Ogłoszenie Sądowe  I Ns 177/17

Ogłoszenie Sądowe I Ns 343/16


29.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Kmp 12/12


28.09.2017

Ogłoszenie Sądowe I NS 135/17


20.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 892/17


19.09.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 446/17


14.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 103/16

Obwieszczenie o teminie opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości lokalowej mieszklanej Km 331/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie III Nsm 192/17


12.09.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 119/14

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 799/14

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1839/16

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 912/13

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Co 359/17


05.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1154/14

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 272/17


04.09.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1074/17 


29.08.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 565/10


28.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 429/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 135/16

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości Km 135/16


22.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I C 431/17

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 1074/17


17.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 91/17


14.08.2017

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 178/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 663/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 759/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 300/16 

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I C 202/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 414/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I C 367/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  I Ns 220/16


07.08.2017

Obwieszczenie o licytacji ruchomości Km 2556/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 342/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 162/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 218/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie  446/16

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 224/17

Ogłoszenie Sądowe w sprawie I Ns 756/16

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Km 1045/16