Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Portal Informacyjny

Karty podstawowe

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Uwaga! Wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji oraz czasowemu wyłączeniu dostępny TUTAJ

Załączniki do pobrania:

  1. Oswiadczenie dla osób składających wniosek o dostęp do Portalu Informacyjnego
  2. Regulamin Portalu Informacyjnego
  3. Załączniki do regulaminu portalu informacyjnego
  4. Zarzadzenie Prezesa Nr 18/2019r