Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Portal Orzeczeń

Karty podstawowe

Na podstawie Zarządzenia nr 26/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10.12.2013 utworzony został Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika.
Zakres publikowanych orzeczeń został ustalony przez zespół sędziów i nie zakłada udostępniania treści objętych wyłączeniem oraz nieistotnych z punktu widzenia walorów prawnych i informacyjnych lub orzeczeń powtarzających się.
Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. Proces ten odbywa się automatycznie dzięki zaawansowanym algorytmom analizy tekstu.

Portal Orzeczeń jest dostępny pod adresem http://orzeczenia.ostrowmaz.sr.gov.pl/

Załączniki do pobrania:

  1. Zarzadzenie Prezesa numer 26/2013
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa
  3. Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa