Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Rejestry i ewidencje

Karty podstawowe

Krajowy Rejestr Sądowy
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
02-315  Warszawa
ul. Barska 28/30
tel. (22) 570-55-11


Krajowy Rejestr Karny
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce
07-410  Ostrołęka 
ul. Gomulickiego 5
tel.(0-29) 76–50–110, fax: (0-29) 76-50-186


Rejestr Zastawów
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/