Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Sprawozdania statystyczne

Karty podstawowe

Sprawozdania statystyczne za I-półrocze 2020 rok

Etatyzacja S01R-Wydział Cywilny

Etatyzacja S05R - Wydział Karny

Etatyzacja S16R- Wydział Rodzinny i Nieletnich

Etatyzacja S20K- Wydział Ksiąg Wieczystych

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania statystyczne za 2019 rok

 

Etatyzacja S01R-Wydział Cywilny

Etatyzacja S05R - Wydział Karny

Etatyzacja S16R- Wydział Rodzinny i Nieletnich

Etatyzacja S20K- Wydział Ksiąg Wieczystych

MS-S1R Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdanie statystyczne za I - półrocze 2019 r.

Etatyzacja S01R-Wydział Cywilny

Etatyzacja S05R - Wydział Karny

Etatyzacja S16R- Wydział Rodzinny i Nieletnich

Etatyzacja S20K- Wydział Ksiąg Wieczystych

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdanie statystyczne za 2018 r.

Etatyzacja S01R - Wydział Cywilny

Etatyzacja S16R - Wydział Rodzinny i Nieletnich

Etatyzacja S20K - Wydział Ksiąg Wieczystych

Etatyzacja S05R - Wydział Karny

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania statystyczne za I - półrocze 2018 r.

Etatyzacja S01R - Wydział Cywilny

Etatyzacja S16R - Wydział Rodzinny i Nieletnich

Etatyzacja S20K - Wydział Ksiąg Wieczystych

Etatyzacja S05R - Wydział Karny

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za  2017 r.

Etatyzacja S01R - Wydział Cywilny
Etatyzacja S05R - Wydział Karny
Etatyzacja S16R - Wydział Rodzinny i Nieletnich
Etatyzacja S20K - Wydział Ksiąg Wieczystych
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń
MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20 Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
 

Sprawozdania statystyczne za I-sze półrocze 2017 r.

Etatyzacja S01R
Etatyzacja S05R
Etatyzacja S16R
Etatyzacja S20K
MS-S1R Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wkroczeniowych
MS-S6R Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S40R Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie statystyczne za 2016

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2016

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych  - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016

MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osob osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016

MS-S6-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeń za rok 2016

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016

MS-S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dot. ksiag wieczystych - Limity etatów i obsada Sądu za rok 2016

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2016

MS- Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2016

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016

Sprawozdanie statystyczne za 2016 I półrocze

Etatyzacja S01R

Etatyzacja S05R

Etatyzacja S16R

Etatyzacja S20R

Sprawozdanie w sprawach cywilnych 

Sprawozdanie w sprawach karynch i wykroczeniowych 

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich 

Sprawozdanie w czynnościach komorniczych 

Sprawozdanie z działalności kurtatorskiej służby sądowniczej 

Sprawozdanie statystyczne za 2015 rok 

Etatyzacja S01R

Etatyzacja S05R

Etatyzacja S16R

EtatyzacjaS20R

Sprawozdanie w sprawach cywilnych 

Sprawozdanie w sprawch karnych i wykroczeniowych 

sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich 

Sprawozdanie z czynności komorniczych

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej 

 

Sprawozdanie statystyczne za 2015 I półrocze 

EtatyzacjaSO1R 

Etatyzacja S05R

Etatyzacja S16R

Etatyzacja S20R

Sprawozdanie w sprawach cywilnych 

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich 

Sprawozdanie z czynności komorniczych

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowniczej