Przejdź do treści

Jesteś tutaj

System wideokonferencji

Karty podstawowe

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej dysponuje dwoma zestawami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

          Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
          ul.Bolesława Prusa 2
          07-300 Ostrów Mazowiecka
          fax (29)

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać z: 

Kierownikiem Sekretariatu I Wydziału Cywilnego - tel. (29) 746-89-51

Kierownikiem Sekretariatu II Wydziału Karnego – tel. (29) 746-89-55

Kierownikiem Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego - tel. (29) 746-89-67

Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest Administrator Systemu Informatycznego tel. (29) 746-89-46.