Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Udzielanie informacji publicznej

Karty podstawowe

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Informacje publiczne nie zamieszczone w niniejszym Biuletynie udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Bolesława Prusa 2
07-300 Ostrów Mazowiecka

faksem na numer 
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl
lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta 

Informacje publiczne nie udostępnione w BIP można użyskać w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.