Przejdź do treści

Jesteś tutaj

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Karty podstawowe

Przewodniczący wydziału
Starszy Referendarz Monika Socik
pokój nr 4

Kierownik sekretariatu
Barbara Sienkiewicz
pokój nr 3
tel: (029) 746-89-75

wieczyste@ostrowmaz.sr.gov.pl

OPŁATY WIECZYSTOKSIĘGOWE WNOSI SIĘ NA KONTO BANKOWE SĄDU REJONOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
NBP O/O Warszawa
49 1010 1010 0433 5522 3100 0000

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy/numer księgi wieczystej/opis żądania/ewentualnie numer sprawy Dz.Kw.).

 

Biuro podawcze ( przyjmowanie interesantów) Ksiąg Wieczystych

Poniedziałek 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku: 8:00 - 14:30