Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wykaz komorników co do których w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

Karty podstawowe

Wykaz komorników, co do których w danym półroczu zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

1. Komornik  sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Kancelaria Komornicza nr I w Ostrowi Mazowieckiej Pan Mariusz Chojnicki na podstawieart. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.)zawiadamia o wystąpieniu w I półroczu 2020 roku przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela.

2. Komornik sądowy przy Sadzie Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowi Mazowieckiej Pan Daniel Wach na podstawie art. 8 ust.9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych( Dz.U.2018.771 ze zm.) zawiadamia o wystąpieniu w I półroczu 2019 roku przesłanekodmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela.

Oficjalne zawiadomienie dostępne tutaj